Saltar al contenido

Informació general

Dates
34 CONGRÉS SCCOT
5 i 6 de maig de 2022

5 CONGRÉS SICCOT
5 i 6 de maig de 2022

Seu
Auditori Palau de Congressos de Girona

Passeig de la Devesa, 35, 17001 Girona
www.gironacongressos.org

Dates importants: 
• Data límit per presentació de comunicacions i cartells: 20 de març de 2022
• Data límit per inscripcions sense recàrrec: 31 de març de 2022

Web
www.sccot.cat

Secretaria Tècnica
TORRESPARDO
Esther Torres
Nàpols 187 2n
08013 Barcelona
e.torres@torrespardo.com