Informació

33 Congrés Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
4 Congrés Societat Infermera Catalana en COT

Dates
7 i 8 de Maig de 2020
Seu
PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA
Passeig de la Devesa, 35, 17001 Girona
http://www.gironacongressos.org

Secretaria Tècnica
Torres Pardo
Esther Torres
Nàpols 187 2n
08013 Barcelona
e.torres@torrespardo.com

Enviament de Comunicacions
Data límit 1 de març

ACCÉS AL GESTOR DE COMUNICACIONS