32
Congrés Societat Catalana
de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

ANDORRA
29 - 31 de maig de 2019

INSCRIPCIONS
Accedeix
GESTOR DE COMUNICACIONS
Plaç finalitzat
3r CONGRÉS SOCIETAT INFERMERA CATALANA EN COT
Ves al web

DATES IMPORTANTS

31 DE MARÇ

Data límit d’enviament de comunicacions.

32 Congrés SCCOT

30 D’ABRIL

Data límit per la inscripció sense recàrrec

17 D’ABRIL

Data límit d’enviament de comunicacions.

3r Congrés Infermera Catalana en COT