Saltar al contenido

Informació general

Dates
36è CONGRÉS SCCOT
30 i 31 de maig de 2024

Seu
Alexandre Hotel Fira Congress
C. de José Agustín Goytisolo, 9, 11
08908 L‘Hospitalet de Llobregat, BarcelonaWeb
www.sccot.cat


Secretaria Tècnica
OY Events Design TP
Esther Torres
Nàpols 187 2n • 08013 Barcelona
e.torres@torrespardo.com